FIFA55 NEWS : ไอโอซีชวนแฟนกีฬาออกกำลังกายอยู่บ้านต้านภัยโควิด

FIFA55

ข่าวกีฬา FIFA55 : คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี ร่วมรณรงค์เนื่องในวันกีฬา FIFA55 เพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากล เรียกร้องให้คนทั่วโลกหมั่นออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ในช่วงที่ต้องอยู่บ้าน ช่วยกันป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เปิดเผยกับ FIFA55 ว่า โธมัส บาค ประธานไอโอซี ได้ร่วมส่งเสริมและรณรงค์ให้คนทั่วโลก หมั่นออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ เนื่องในวันกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากล วันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่หลายคนต้องอยู่บ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยประธานไอโอซี ยังขอให้ทุกคนอดทนรอ เมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ทุกคนจะได้ฉลองร่วมกันในโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ปีหน้า การสนับสนุนครั้งนี้ของไอโอซี สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นผู้กำหนดให้มีวันกีฬา FIFA55ทางเข้า เพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากลขึ้น และต้องการให้ประชาชนทั่วโลกหมั่นขยับร่างกาย และรักษาสุขภาพในช่วงที่วิกฤตนี้กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้ โธมัส บาค ประธานไอโอซี ก็เป็นผู้นำในการออกกำลังกายในช่วงที่ต้องอยู่ที่บ้านพัก ด้วยการปั่นจักรยานในร่ม โดยสื่อสารกิจกรรม […]